0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

64

[тIокIищрэ плIырэ]

[tIokIishhrje plIyrje]

64

[тIокIищрэ плIырэ]

[tIokIishhrje plIyrje]

64

[тIокIищрэ плIырэ]

[tIokIishhrje plIyrje]

[Sáu mươi bốn]

50

[шъэныкъо]

[shjenyko]

50

[шъэныкъо]

[shjenyko]

50

[шъэныкъо]

[shjenyko]

[Năm mươi]

75

[тIокIищрэ пшIыкIутфырэ]

[tIokIishhrje pshIykIutfyrje]

75

[тIокIищрэ пшIыкIутфырэ]

[tIokIishhrje pshIykIutfyrje]

75

[тIокIищрэ пшIыкIутфырэ]

[tIokIishhrje pshIykIutfyrje]

[Bảy mươi lăm]

84

[тIокIиплIырэ плIырэ]

[tIokIiplIyrje plIyrje]

84

[тIокIиплIырэ плIырэ]

[tIokIiplIyrje plIyrje]

84

[тIокIиплIырэ плIырэ]

[tIokIiplIyrje plIyrje]

[Tám mươi tư]

64
[тIокIищрэ плIырэ]
[tIokIishhrje plIyrje]
[Sáu mươi bốn]
50
[шъэныкъо]
[shjenyko]
[Năm mươi]
75
[тIокIищрэ пшIыкIутфырэ]
[tIokIishhrje pshIykIutfyrje]
[Bảy mươi lăm]
84
[тIокIиплIырэ плIырэ]
[tIokIiplIyrje plIyrje]
[Tám mươi tư]