0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

30

[щэкIы]

[shhjekIy]

30

[щэкIы]

[shhjekIy]

30

[щэкIы]

[shhjekIy]

[Ba mươi]

79

[тIокIищрэ пшIыкIубгъурэ]

[tIokIishhrje pshIykIubgurje]

79

[тIокIищрэ пшIыкIубгъурэ]

[tIokIishhrje pshIykIubgurje]

79

[тIокIищрэ пшIыкIубгъурэ]

[tIokIishhrje pshIykIubgurje]

[Bảy mươi chín]

66

[тIокIищрэ хырэ]

[tIokIishhrje hyrje]

66

[тIокIищрэ хырэ]

[tIokIishhrje hyrje]

66

[тIокIищрэ хырэ]

[tIokIishhrje hyrje]

[Sáu mươi sáu]

72

[тIокIищрэ пшIыкIутIурэ]

[tIokIishhrje pshIykIutIurje]

72

[тIокIищрэ пшIыкIутIурэ]

[tIokIishhrje pshIykIutIurje]

72

[тIокIищрэ пшIыкIутIурэ]

[tIokIishhrje pshIykIutIurje]

[Bảy mươi hai]

30
[щэкIы]
[shhjekIy]
[Ba mươi]
79
[тIокIищрэ пшIыкIубгъурэ]
[tIokIishhrje pshIykIubgurje]
[Bảy mươi chín]
66
[тIокIищрэ хырэ]
[tIokIishhrje hyrje]
[Sáu mươi sáu]
72
[тIокIищрэ пшIыкIутIурэ]
[tIokIishhrje pshIykIutIurje]
[Bảy mươi hai]