0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

41

[сорак адзін]

[sorak adzіn]

41

[сорак адзін]

[sorak adzіn]

41

[сорак адзін]

[sorak adzіn]

[Bốn mươi mốt]

65

[шэсцьдзесят пяць]

[shests’dzesyat pyats’]

65

[шэсцьдзесят пяць]

[shests’dzesyat pyats’]

65

[шэсцьдзесят пяць]

[shests’dzesyat pyats’]

[Sáu mươi lăm]

18

[васемнаццаць]

[vasemnatstsats’]

18

[васемнаццаць]

[vasemnatstsats’]

18

[васемнаццаць]

[vasemnatstsats’]

[Mười tám]

17

[семнаццаць]

[semnatstsats’]

17

[семнаццаць]

[semnatstsats’]

17

[семнаццаць]

[semnatstsats’]

[Mười bảy ]

41
[сорак адзін]
[sorak adzіn]
[Bốn mươi mốt]
65
[шэсцьдзесят пяць]
[shests’dzesyat pyats’]
[Sáu mươi lăm]
18
[васемнаццаць]
[vasemnatstsats’]
[Mười tám]
17
[семнаццаць]
[semnatstsats’]
[Mười bảy ]