0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

32

[трыццаць два]

[trytstsats’ dva]

32

[трыццаць два]

[trytstsats’ dva]

32

[трыццаць два]

[trytstsats’ dva]

[Ba mươi hai]

30

[трыццаць]

[trytstsats’]

30

[трыццаць]

[trytstsats’]

30

[трыццаць]

[trytstsats’]

[Ba mươi]

23

[дваццаць тры]

[dvatstsats’ try]

23

[дваццаць тры]

[dvatstsats’ try]

23

[дваццаць тры]

[dvatstsats’ try]

[Hai mươi ba]

9

[дзевяць]

[dzevyats’]

9

[дзевяць]

[dzevyats’]

9

[дзевяць]

[dzevyats’]

[Chín]

32
[трыццаць два]
[trytstsats’ dva]
[Ba mươi hai]
30
[трыццаць]
[trytstsats’]
[Ba mươi]
23
[дваццаць тры]
[dvatstsats’ try]
[Hai mươi ba]
9
[дзевяць]
[dzevyats’]
[Chín]