0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

25

[dvadeset i pet]

25

[dvadeset i pet]

25

[dvadeset i pet]

[Hai mươi lăm]

69

[šezdeset i devet]

69

[šezdeset i devet]

69

[šezdeset i devet]

[Sáu mươi chín]

99

[devedeset i devet]

99

[devedeset i devet]

99

[devedeset i devet]

[Chín mươi chín]

79

[sedamdeset i devet]

79

[sedamdeset i devet]

79

[sedamdeset i devet]

[Bảy mươi chín]

25
[dvadeset i pet]
[Hai mươi lăm]
69
[šezdeset i devet]
[Sáu mươi chín]
99
[devedeset i devet]
[Chín mươi chín]
79
[sedamdeset i devet]
[Bảy mươi chín]