0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

22

[dvadeset i dva]

22

[dvadeset i dva]

22

[dvadeset i dva]

[Hai mươi hai]

57

[pedeset i sedam]

57

[pedeset i sedam]

57

[pedeset i sedam]

[Năm mươi bảy ]

59

[pedeset i devet]

59

[pedeset i devet]

59

[pedeset i devet]

[Năm mươi chín]

88

[osamdeset i osam]

88

[osamdeset i osam]

88

[osamdeset i osam]

[Tám mươi tám]

22
[dvadeset i dva]
[Hai mươi hai]
57
[pedeset i sedam]
[Năm mươi bảy ]
59
[pedeset i devet]
[Năm mươi chín]
88
[osamdeset i osam]
[Tám mươi tám]