0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

34

[trenta-quatre]

34

[trenta-quatre]

34

[trenta-quatre]

[Ba mươi tư]

38

[trenta-vuit]

38

[trenta-vuit]

38

[trenta-vuit]

[Ba mươi tám]

96

[noranta-sis]

96

[noranta-sis]

96

[noranta-sis]

[Chín mươi sáu]

88

[vuitanta-vuit]

88

[vuitanta-vuit]

88

[vuitanta-vuit]

[Tám mươi tám]

34
[trenta-quatre]
[Ba mươi tư]
38
[trenta-vuit]
[Ba mươi tám]
96
[noranta-sis]
[Chín mươi sáu]
88
[vuitanta-vuit]
[Tám mươi tám]