0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

40

[fyrre]

40

[fyrre]

40

[fyrre]

[Bốn mươi]

37

[syvogtredive]

37

[syvogtredive]

37

[syvogtredive]

[Ba mươi bảy ]

2

[to]

2

[to]

2

[to]

[Hai]

63

[treogtres]

63

[treogtres]

63

[treogtres]

[Sáu mươi ba]

40
[fyrre]
[Bốn mươi]
37
[syvogtredive]
[Ba mươi bảy ]
2
[to]
[Hai]
63
[treogtres]
[Sáu mươi ba]