0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

12

[zwölf]

12

[zwölf]

12

[zwölf]

[Mười hai]

50

[fünfzig]

50

[fünfzig]

50

[fünfzig]

[Năm mươi]

91

[einundneunzig]

91

[einundneunzig]

91

[einundneunzig]

[Chín mươi mốt]

39

[neununddreißig]

39

[neununddreißig]

39

[neununddreißig]

[Ba mươi chín]

12
[zwölf]
[Mười hai]
50
[fünfzig]
[Năm mươi]
91
[einundneunzig]
[Chín mươi mốt]
39
[neununddreißig]
[Ba mươi chín]