0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

93

[üheksakümmend kolm]

93

[üheksakümmend kolm]

93

[üheksakümmend kolm]

[Chín mươi ba]

72

[seitsekümmend kaks]

72

[seitsekümmend kaks]

72

[seitsekümmend kaks]

[Bảy mươi hai]

85

[kaheksakümmend viis]

85

[kaheksakümmend viis]

85

[kaheksakümmend viis]

[Tám mươi lăm]

37

[kolmkümmend seitse]

37

[kolmkümmend seitse]

37

[kolmkümmend seitse]

[Ba mươi bảy ]

93
[üheksakümmend kolm]
[Chín mươi ba]
72
[seitsekümmend kaks]
[Bảy mươi hai]
85
[kaheksakümmend viis]
[Tám mươi lăm]
37
[kolmkümmend seitse]
[Ba mươi bảy ]