0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

8

[kaheksa]

8

[kaheksa]

8

[kaheksa]

[Tám]

80

[kaheksakümmend]

80

[kaheksakümmend]

80

[kaheksakümmend]

[Tám mươi]

21

[kakskümmend üks]

21

[kakskümmend üks]

21

[kakskümmend üks]

[Hai mươi mốt]

31

[kolmkümmend üks]

31

[kolmkümmend üks]

31

[kolmkümmend üks]

[Ba mươi mốt]

8
[kaheksa]
[Tám]
80
[kaheksakümmend]
[Tám mươi]
21
[kakskümmend üks]
[Hai mươi mốt]
31
[kolmkümmend üks]
[Ba mươi mốt]