0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

‫30

[سی]‬

[see]

‫30

[سی]‬

[see]

‫30

[سی]‬

[see]

[Ba mươi]

‫22

[بیست و دو]‬

[bist-o-do]

‫22

[بیست و دو]‬

[bist-o-do]

‫22

[بیست و دو]‬

[bist-o-do]

[Hai mươi hai]

‫67

[شصت و هفت]‬

[shast-o-haft]

‫67

[شصت و هفت]‬

[shast-o-haft]

‫67

[شصت و هفت]‬

[shast-o-haft]

[Sáu mươi bảy ]

‫52

[پنجاه و دو]‬

[panjâ-ho-do]

‫52

[پنجاه و دو]‬

[panjâ-ho-do]

‫52

[پنجاه و دو]‬

[panjâ-ho-do]

[Năm mươi hai]

‫30
[سی]‬
[see]
[Ba mươi]
‫22
[بیست و دو]‬
[bist-o-do]
[Hai mươi hai]
‫67
[شصت و هفت]‬
[shast-o-haft]
[Sáu mươi bảy ]
‫52
[پنجاه و دو]‬
[panjâ-ho-do]
[Năm mươi hai]