0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

‫91

[نود و یک]‬

[navad-o-yek]

‫91

[نود و یک]‬

[navad-o-yek]

‫91

[نود و یک]‬

[navad-o-yek]

[Chín mươi mốt]

‫100

[صد]‬

[sad]

‫100

[صد]‬

[sad]

‫100

[صد]‬

[sad]

[Một trăm]

‫86

[هشتاد و شش]‬

[hashtâd-o-shesh]

‫86

[هشتاد و شش]‬

[hashtâd-o-shesh]

‫86

[هشتاد و شش]‬

[hashtâd-o-shesh]

[Tám mươi sáu]

‫66

[شصت و شش]‬

[shast-o-shesh]

‫66

[شصت و شش]‬

[shast-o-shesh]

‫66

[شصت و شش]‬

[shast-o-shesh]

[Sáu mươi sáu]

‫91
[نود و یک]‬
[navad-o-yek]
[Chín mươi mốt]
‫100
[صد]‬
[sad]
[Một trăm]
‫86
[هشتاد و شش]‬
[hashtâd-o-shesh]
[Tám mươi sáu]
‫66
[شصت و شش]‬
[shast-o-shesh]
[Sáu mươi sáu]