0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

12

[kaksitoista]

12

[kaksitoista]

12

[kaksitoista]

[Mười hai]

54

[viisikymmentäneljä]

54

[viisikymmentäneljä]

54

[viisikymmentäneljä]

[Năm mươi tư]

52

[viisikymmentäkaksi]

52

[viisikymmentäkaksi]

52

[viisikymmentäkaksi]

[Năm mươi hai]

7

[seitsemän]

7

[seitsemän]

7

[seitsemän]

[Bảy]

12
[kaksitoista]
[Mười hai]
54
[viisikymmentäneljä]
[Năm mươi tư]
52
[viisikymmentäkaksi]
[Năm mươi hai]
7
[seitsemän]
[Bảy]