0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

‫19

[תשע עשרה]‬

[tsha essreh]

‫19

[תשע עשרה]‬

[tsha essreh]

‫19

[תשע עשרה]‬

[tsha essreh]

[Mười chín]

‫82

[שמונים ושתיים]‬

[shmonim ushtaym]

‫82

[שמונים ושתיים]‬

[shmonim ushtaym]

‫82

[שמונים ושתיים]‬

[shmonim ushtaym]

[Tám mươi hai]

‫64

[שישים וארבע]‬

[shishim w'arba]

‫64

[שישים וארבע]‬

[shishim w'arba]

‫64

[שישים וארבע]‬

[shishim w'arba]

[Sáu mươi bốn]

‫13

[שלוש עשרה]‬

[shlosh essreh]

‫13

[שלוש עשרה]‬

[shlosh essreh]

‫13

[שלוש עשרה]‬

[shlosh essreh]

[Mười ba]

‫19
[תשע עשרה]‬
[tsha essreh]
[Mười chín]
‫82
[שמונים ושתיים]‬
[shmonim ushtaym]
[Tám mươi hai]
‫64
[שישים וארבע]‬
[shishim w'arba]
[Sáu mươi bốn]
‫13
[שלוש עשרה]‬
[shlosh essreh]
[Mười ba]