0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

[नौ]

[nau]

[नौ]

[nau]

[नौ]

[nau]

[Chín]

७६

[छिहत्तर]

[chhihattar]

७६

[छिहत्तर]

[chhihattar]

७६

[छिहत्तर]

[chhihattar]

[Bảy mươi sáu]

६४

[चौसठ]

[chausath]

६४

[चौसठ]

[chausath]

६४

[चौसठ]

[chausath]

[Sáu mươi bốn]

३६

[छ्त्तीस]

[chhttees]

३६

[छ्त्तीस]

[chhttees]

३६

[छ्त्तीस]

[chhttees]

[Ba mươi sáu]


[नौ]
[nau]
[Chín]
७६
[छिहत्तर]
[chhihattar]
[Bảy mươi sáu]
६४
[चौसठ]
[chausath]
[Sáu mươi bốn]
३६
[छ्त्तीस]
[chhttees]
[Ba mươi sáu]