0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

66

[šezdeset i šest]

66

[šezdeset i šest]

66

[šezdeset i šest]

[Sáu mươi sáu]

72

[sedamdeset i dva]

72

[sedamdeset i dva]

72

[sedamdeset i dva]

[Bảy mươi hai]

71

[sedamdeset i jedan]

71

[sedamdeset i jedan]

71

[sedamdeset i jedan]

[Bảy mươi mốt]

34

[trideset i četiri]

34

[trideset i četiri]

34

[trideset i četiri]

[Ba mươi tư]

66
[šezdeset i šest]
[Sáu mươi sáu]
72
[sedamdeset i dva]
[Bảy mươi hai]
71
[sedamdeset i jedan]
[Bảy mươi mốt]
34
[trideset i četiri]
[Ba mươi tư]