0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

87

[八十七]

[Hachijūshichi]

87

[八十七]

[Hachijūshichi]

87

[八十七]

[Hachijūshichi]

[Tám mươi bảy ]

62

[六十二]

[Rokujūni]

62

[六十二]

[Rokujūni]

62

[六十二]

[Rokujūni]

[Sáu mươi hai]

21

[二十一]

[Nijūichi]

21

[二十一]

[Nijūichi]

21

[二十一]

[Nijūichi]

[Hai mươi mốt]

16

[十六]

[Jūroku]

16

[十六]

[Jūroku]

16

[十六]

[Jūroku]

[Mười sáu]

87
[八十七]
[Hachijūshichi]
[Tám mươi bảy ]
62
[六十二]
[Rokujūni]
[Sáu mươi hai]
21
[二十一]
[Nijūichi]
[Hai mươi mốt]
16
[十六]
[Jūroku]
[Mười sáu]