0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

28

[二十八]

[Nijūhachi]

28

[二十八]

[Nijūhachi]

28

[二十八]

[Nijūhachi]

[Hai mươi tám]

57

[五十七]

[Gojūshichi]

57

[五十七]

[Gojūshichi]

57

[五十七]

[Gojūshichi]

[Năm mươi bảy ]

85

[八十五]

[Hachijūgo]

85

[八十五]

[Hachijūgo]

85

[八十五]

[Hachijūgo]

[Tám mươi lăm]

83

[八十三]

[Yasomi]

83

[八十三]

[Yasomi]

83

[八十三]

[Yasomi]

[Tám mươi ba]

28
[二十八]
[Nijūhachi]
[Hai mươi tám]
57
[五十七]
[Gojūshichi]
[Năm mươi bảy ]
85
[八十五]
[Hachijūgo]
[Tám mươi lăm]
83
[八十三]
[Yasomi]
[Tám mươi ba]