0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

38

[trisdešimt aštuoni]

38

[trisdešimt aštuoni]

38

[trisdešimt aštuoni]

[Ba mươi tám]

22

[dvidešimt du]

22

[dvidešimt du]

22

[dvidešimt du]

[Hai mươi hai]

12

[dvylika]

12

[dvylika]

12

[dvylika]

[Mười hai]

51

[penkiasdešimt vienas]

51

[penkiasdešimt vienas]

51

[penkiasdešimt vienas]

[Năm mươi mốt]

38
[trisdešimt aštuoni]
[Ba mươi tám]
22
[dvidešimt du]
[Hai mươi hai]
12
[dvylika]
[Mười hai]
51
[penkiasdešimt vienas]
[Năm mươi mốt]