0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

68

[шеесет и осум]

[shyeyesyet i osoom]

68

[шеесет и осум]

[shyeyesyet i osoom]

68

[шеесет и осум]

[shyeyesyet i osoom]

[Sáu mươi tám]

15

[петнаесет]

[pyetnayesyet]

15

[петнаесет]

[pyetnayesyet]

15

[петнаесет]

[pyetnayesyet]

[Mười lăm]

62

[шеесет и два]

[shyeyesyet i dva]

62

[шеесет и два]

[shyeyesyet i dva]

62

[шеесет и два]

[shyeyesyet i dva]

[Sáu mươi hai]

67

[шеесет и седум]

[shyeyesyet i syedoom]

67

[шеесет и седум]

[shyeyesyet i syedoom]

67

[шеесет и седум]

[shyeyesyet i syedoom]

[Sáu mươi bảy ]

68
[шеесет и осум]
[shyeyesyet i osoom]
[Sáu mươi tám]
15
[петнаесет]
[pyetnayesyet]
[Mười lăm]
62
[шеесет и два]
[shyeyesyet i dva]
[Sáu mươi hai]
67
[шеесет и седум]
[shyeyesyet i syedoom]
[Sáu mươi bảy ]