0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

13

[тринаесет]

[trinayesyet]

13

[тринаесет]

[trinayesyet]

13

[тринаесет]

[trinayesyet]

[Mười ba]

34

[триесет и четири]

[triyesyet i chyetiri]

34

[триесет и четири]

[triyesyet i chyetiri]

34

[триесет и четири]

[triyesyet i chyetiri]

[Ba mươi tư]

40

[четириесет]

[chyetiriyesyet]

40

[четириесет]

[chyetiriyesyet]

40

[четириесет]

[chyetiriyesyet]

[Bốn mươi]

62

[шеесет и два]

[shyeyesyet i dva]

62

[шеесет и два]

[shyeyesyet i dva]

62

[шеесет и два]

[shyeyesyet i dva]

[Sáu mươi hai]

13
[тринаесет]
[trinayesyet]
[Mười ba]
34
[триесет и четири]
[triyesyet i chyetiri]
[Ba mươi tư]
40
[четириесет]
[chyetiriyesyet]
[Bốn mươi]
62
[шеесет и два]
[shyeyesyet i dva]
[Sáu mươi hai]