0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

21

[dwadzieścia jeden]

21

[dwadzieścia jeden]

21

[dwadzieścia jeden]

[Hai mươi mốt]

87

[osiemdziesiąt siedem]

87

[osiemdziesiąt siedem]

87

[osiemdziesiąt siedem]

[Tám mươi bảy ]

51

[pięćdziesiąt jeden]

51

[pięćdziesiąt jeden]

51

[pięćdziesiąt jeden]

[Năm mươi mốt]

5

[pięć]

5

[pięć]

5

[pięć]

[Năm]

21
[dwadzieścia jeden]
[Hai mươi mốt]
87
[osiemdziesiąt siedem]
[Tám mươi bảy ]
51
[pięćdziesiąt jeden]
[Năm mươi mốt]
5
[pięć]
[Năm]