0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

45

[quarenta e cinco]

45

[quarenta e cinco]

45

[quarenta e cinco]

[Bốn mươi lăm]

68

[sessenta e oito]

68

[sessenta e oito]

68

[sessenta e oito]

[Sáu mươi tám]

89

[oitenta e nove]

89

[oitenta e nove]

89

[oitenta e nove]

[Tám mươi chín]

63

[sessenta e três]

63

[sessenta e três]

63

[sessenta e três]

[Sáu mươi ba]

45
[quarenta e cinco]
[Bốn mươi lăm]
68
[sessenta e oito]
[Sáu mươi tám]
89
[oitenta e nove]
[Tám mươi chín]
63
[sessenta e três]
[Sáu mươi ba]