0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

48

[quarenta e oito]

48

[quarenta e oito]

48

[quarenta e oito]

[Bốn mươi tám]

13

[treze]

13

[treze]

13

[treze]

[Mười ba]

100

[cem]

100

[cem]

100

[cem]

[Một trăm]

37

[trinta e sete]

37

[trinta e sete]

37

[trinta e sete]

[Ba mươi bảy ]

48
[quarenta e oito]
[Bốn mươi tám]
13
[treze]
[Mười ba]
100
[cem]
[Một trăm]
37
[trinta e sete]
[Ba mươi bảy ]