0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

35

[тридцать пять]

[tridtsatʹ pyatʹ]

35

[тридцать пять]

[tridtsatʹ pyatʹ]

35

[тридцать пять]

[tridtsatʹ pyatʹ]

[Ba mươi lăm]

4

[четыре]

[chetyre]

4

[четыре]

[chetyre]

4

[четыре]

[chetyre]

[Bốn]

5

[пять]

[pyatʹ]

5

[пять]

[pyatʹ]

5

[пять]

[pyatʹ]

[Năm]

51

[пятьдесят один]

[pyatʹdesyat odin]

51

[пятьдесят один]

[pyatʹdesyat odin]

51

[пятьдесят один]

[pyatʹdesyat odin]

[Năm mươi mốt]

35
[тридцать пять]
[tridtsatʹ pyatʹ]
[Ba mươi lăm]
4
[четыре]
[chetyre]
[Bốn]
5
[пять]
[pyatʹ]
[Năm]
51
[пятьдесят один]
[pyatʹdesyat odin]
[Năm mươi mốt]