0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

87

[sedeminosemdeset]

87

[sedeminosemdeset]

87

[sedeminosemdeset]

[Tám mươi bảy ]

29

[devetindvajset]

29

[devetindvajset]

29

[devetindvajset]

[Hai mươi chín]

64

[štiriinšestdeset]

64

[štiriinšestdeset]

64

[štiriinšestdeset]

[Sáu mươi bốn]

45

[petinštirideset]

45

[petinštirideset]

45

[petinštirideset]

[Bốn mươi lăm]

87
[sedeminosemdeset]
[Tám mươi bảy ]
29
[devetindvajset]
[Hai mươi chín]
64
[štiriinšestdeset]
[Sáu mươi bốn]
45
[petinštirideset]
[Bốn mươi lăm]