0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

65

[gjashtёdhjetёepesё]

65

[gjashtёdhjetёepesё]

65

[gjashtёdhjetёepesё]

[Sáu mươi lăm]

81

[tetёdhjetёenjё]

81

[tetёdhjetёenjё]

81

[tetёdhjetёenjё]

[Tám mươi mốt]

42

[dyzetёedy]

42

[dyzetёedy]

42

[dyzetёedy]

[Bốn mươi hai]

88

[tetёdhjetёetetё]

88

[tetёdhjetёetetё]

88

[tetёdhjetёetetё]

[Tám mươi tám]

65
[gjashtёdhjetёepesё]
[Sáu mươi lăm]
81
[tetёdhjetёenjё]
[Tám mươi mốt]
42
[dyzetёedy]
[Bốn mươi hai]
88
[tetёdhjetёetetё]
[Tám mươi tám]