0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

19

[பத்தொன்பது]

[Pattoṉpatu]

19

[பத்தொன்பது]

[Pattoṉpatu]

19

[பத்தொன்பது]

[Pattoṉpatu]

[Mười chín]

23

[இருபத்தி மூன்று]

[Irupatti mūṉṟu]

23

[இருபத்தி மூன்று]

[Irupatti mūṉṟu]

23

[இருபத்தி மூன்று]

[Irupatti mūṉṟu]

[Hai mươi ba]

69

[அறுபத்து ஒன்பது]

[Aṟupattu oṉpatu]

69

[அறுபத்து ஒன்பது]

[Aṟupattu oṉpatu]

69

[அறுபத்து ஒன்பது]

[Aṟupattu oṉpatu]

[Sáu mươi chín]

89

[எண்பத்து ஒன்பது]

[Eṇpattu oṉpatu]

89

[எண்பத்து ஒன்பது]

[Eṇpattu oṉpatu]

89

[எண்பத்து ஒன்பது]

[Eṇpattu oṉpatu]

[Tám mươi chín]

19
[பத்தொன்பது]
[Pattoṉpatu]
[Mười chín]
23
[இருபத்தி மூன்று]
[Irupatti mūṉṟu]
[Hai mươi ba]
69
[அறுபத்து ஒன்பது]
[Aṟupattu oṉpatu]
[Sáu mươi chín]
89
[எண்பத்து ஒன்பது]
[Eṇpattu oṉpatu]
[Tám mươi chín]