0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

69

[అరవై తొమ్మిది]

[Aravai tom'midi]

69

[అరవై తొమ్మిది]

[Aravai tom'midi]

69

[అరవై తొమ్మిది]

[Aravai tom'midi]

[Sáu mươi chín]

39

[ముప్పై తొమ్మిది]

[Muppai tom'midi]

39

[ముప్పై తొమ్మిది]

[Muppai tom'midi]

39

[ముప్పై తొమ్మిది]

[Muppai tom'midi]

[Ba mươi chín]

30

[ముప్పై]

[Muppai]

30

[ముప్పై]

[Muppai]

30

[ముప్పై]

[Muppai]

[Ba mươi]

21

[ఇరవై ఒకటి]

[Iravai okaṭi]

21

[ఇరవై ఒకటి]

[Iravai okaṭi]

21

[ఇరవై ఒకటి]

[Iravai okaṭi]

[Hai mươi mốt]

69
[అరవై తొమ్మిది]
[Aravai tom'midi]
[Sáu mươi chín]
39
[ముప్పై తొమ్మిది]
[Muppai tom'midi]
[Ba mươi chín]
30
[ముప్పై]
[Muppai]
[Ba mươi]
21
[ఇరవై ఒకటి]
[Iravai okaṭi]
[Hai mươi mốt]