0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

80

[ఎనభై]

[Enabhai]

80

[ఎనభై]

[Enabhai]

80

[ఎనభై]

[Enabhai]

[Tám mươi]

48

[నలభై ఎనిమిది]

[Nalabhai enimidi]

48

[నలభై ఎనిమిది]

[Nalabhai enimidi]

48

[నలభై ఎనిమిది]

[Nalabhai enimidi]

[Bốn mươi tám]

27

[ఇరవై ఏడు]

[Iravai ēḍu]

27

[ఇరవై ఏడు]

[Iravai ēḍu]

27

[ఇరవై ఏడు]

[Iravai ēḍu]

[Hai mươi bảy]

9

[తొమ్మిది]

[Tom'midi]

9

[తొమ్మిది]

[Tom'midi]

9

[తొమ్మిది]

[Tom'midi]

[Chín]

80
[ఎనభై]
[Enabhai]
[Tám mươi]
48
[నలభై ఎనిమిది]
[Nalabhai enimidi]
[Bốn mươi tám]
27
[ఇరవై ఏడు]
[Iravai ēḍu]
[Hai mươi bảy]
9
[తొమ్మిది]
[Tom'midi]
[Chín]