0

0

Reading test. Click the number: [八十七] [Bāshíqī]

87[八十七]

[тIокIиплIырэ блырэ]

87[八十七]

[тIокIиплIырэ блырэ]

87[八十七]

[тIокIиплIырэ блырэ]

54[五十四]

[шъэныкъорэ плIырэ]

54[五十四]

[шъэныкъорэ плIырэ]

54[五十四]

[шъэныкъорэ плIырэ]

10[十]

[пшIы]

10[十]

[пшIы]

10[十]

[пшIы]

27[二十七]

[тIокIырэ блырэ]

27[二十七]

[тIокIырэ блырэ]

27[二十七]

[тIокIырэ блырэ]

-
87[八十七]
[八十七]
[Bāshíqī]
[тIокIиплIырэ блырэ]
[tIokIiplIyrje blyrje]
-
54[五十四]
[五十四]
[Wǔshísì]
[шъэныкъорэ плIырэ]
[shjenykorje plIyrje]
-
10[十]
[十]
[Shí]
[пшIы]
[pshIy]
-
27[二十七]
[二十七]
[Èrshíqī]
[тIокIырэ блырэ]
[tIokIyrje blyrje]