0

0

Leestoets. Klik die syfer: [vingt-quatre]

24

[vier en twintig]

24

[vier en twintig]

24

[vier en twintig]

86

[ses en tagtig]

86

[ses en tagtig]

86

[ses en tagtig]

17

[sewentien]

17

[sewentien]

17

[sewentien]

20

[twintig]

20

[twintig]

20

[twintig]

-
24
[vingt-quatre]
[vier en twintig]
-
86
[quatre-vingt-six]
[ses en tagtig]
-
17
[dix-sept]
[sewentien]
-
20
[vingt]
[twintig]