0

0

Leestoets. Klik die syfer: [tweeënveertig]

42

[twee en veertig]

42

[twee en veertig]

42

[twee en veertig]

88

[agt en tagtig]

88

[agt en tagtig]

88

[agt en tagtig]

21

[een en twintig]

21

[een en twintig]

21

[een en twintig]

75

[vyf en sewentig]

75

[vyf en sewentig]

75

[vyf en sewentig]

-
42
[tweeënveertig]
[twee en veertig]
-
88
[achtentachtig]
[agt en tagtig]
-
21
[eenentwintig]
[een en twintig]
-
75
[vijfenzeventig]
[vyf en sewentig]