0

0

Leestoets. Klik die syfer: [dertig]

32

[twee en dertig]

32

[twee en dertig]

32

[twee en dertig]

48

[agt en veertig]

48

[agt en veertig]

48

[agt en veertig]

46

[ses en veertig]

46

[ses en veertig]

46

[ses en veertig]

30

[dertig]

30

[dertig]

30

[dertig]

-
32
[tweeëndertig]
[twee en dertig]
-
48
[achtenveertig]
[agt en veertig]
-
46
[zesenveertig]
[ses en veertig]
-
30
[dertig]
[dertig]