0

0

Leestoets. Klik die syfer: [dziewięćdziesiąt jeden]

91

[een en negentig]

91

[een en negentig]

91

[een en negentig]

22

[twee en twintig]

22

[twee en twintig]

22

[twee en twintig]

51

[een en vyftig]

51

[een en vyftig]

51

[een en vyftig]

27

[sewe en twintig]

27

[sewe en twintig]

27

[sewe en twintig]

-
91
[dziewięćdziesiąt jeden]
[een en negentig]
-
22
[dwadzieścia dwa]
[twee en twintig]
-
51
[pięćdziesiąt jeden]
[een en vyftig]
-
27
[dwadzieścia siedem]
[sewe en twintig]