0

0

Тест по четене. Натисни числото: [четирийсет и три] [chetiriyset i tri]

43

[четирийсет и три]

43

[четирийсет и три]

43

[четирийсет и три]

23

[двайсет и три]

23

[двайсет и три]

23

[двайсет и три]

90

[деветдесет]

90

[деветдесет]

90

[деветдесет]

21

[двайсет и едно]

21

[двайсет и едно]

21

[двайсет и едно]

-
43
[четирийсет и три]
[chetiriyset i tri]
[четирийсет и три]
[chetiriyset i tri]
-
23
[двайсет и три]
[dvayset i tri]
[двайсет и три]
[dvayset i tri]
-
90
[деветдесет]
[devetdeset]
[деветдесет]
[devetdeset]
-
21
[двайсет и едно]
[dvayset i yedno]
[двайсет и едно]
[dvayset i yedno]