0

0

Тест по четене. Натисни числото: [dvadeset i šest]

66

[шейсет и шест]

66

[шейсет и шест]

66

[шейсет и шест]

36

[трийсет и шест]

36

[трийсет и шест]

36

[трийсет и шест]

51

[петдесет и едно]

51

[петдесет и едно]

51

[петдесет и едно]

26

[двайсет и шест]

26

[двайсет и шест]

26

[двайсет и шест]

-
66
[šezdeset i šest]
[шейсет и шест]
[sheyset i shest]
-
36
[trideset i šest]
[трийсет и шест]
[triyset i shest]
-
51
[pedeset i jedan]
[петдесет и едно]
[petdeset i yedno]
-
26
[dvadeset i šest]
[двайсет и шест]
[dvayset i shest]