0

0

Тест по четене. Натисни числото: [vuitanta-quatre]

55

[петдесет и пет]

55

[петдесет и пет]

55

[петдесет и пет]

40

[четирийсет]

40

[четирийсет]

40

[четирийсет]

84

[осемдесет и четири]

84

[осемдесет и четири]

84

[осемдесет и четири]

87

[осемдесет и седем]

87

[осемдесет и седем]

87

[осемдесет и седем]

-
55
[cinquanta-cinc]
[петдесет и пет]
[petdeset i pet]
-
40
[quaranta]
[четирийсет]
[chetiriyset]
-
84
[vuitanta-quatre]
[осемдесет и четири]
[osemdeset i chetiri]
-
87
[vuitanta-set]
[осемдесет и седем]
[osemdeset i sedem]