0

0

Тест по четене. Натисни числото: [dvacet sedm]

72

[седемдесет и две]

72

[седемдесет и две]

72

[седемдесет и две]

27

[двайсет и седем]

27

[двайсет и седем]

27

[двайсет и седем]

15

[петнайсет]

15

[петнайсет]

15

[петнайсет]

82

[осемдесет и две]

82

[осемдесет и две]

82

[осемдесет и две]

-
72
[sedmdesát dva]
[седемдесет и две]
[sedemdeset i dve]
-
27
[dvacet sedm]
[двайсет и седем]
[dvayset i sedem]
-
15
[patnáct]
[петнайсет]
[petnayset]
-
82
[osmdesát dva]
[осемдесет и две]
[osemdeset i dve]