0

0

Тест по четене. Натисни числото: [třicet]

19

[деветнайсет]

19

[деветнайсет]

19

[деветнайсет]

30

[трийсет]

30

[трийсет]

30

[трийсет]

85

[осемдесет и пет]

85

[осемдесет и пет]

85

[осемдесет и пет]

93

[деветдесет и три]

93

[деветдесет и три]

93

[деветдесет и три]

-
19
[devatenáct]
[деветнайсет]
[devetnayset]
-
30
[třicet]
[трийсет]
[triyset]
-
85
[osmdesát pět]
[осемдесет и пет]
[osemdeset i pet]
-
93
[devadesát tři]
[деветдесет и три]
[devetdeset i tri]