0

0

Тест по четене. Натисни числото: [seksogtredive]

29

[двайсет и девет]

29

[двайсет и девет]

29

[двайсет и девет]

89

[осемдесет и девет]

89

[осемдесет и девет]

89

[осемдесет и девет]

30

[трийсет]

30

[трийсет]

30

[трийсет]

36

[трийсет и шест]

36

[трийсет и шест]

36

[трийсет и шест]

-
29
[niogtyve]
[двайсет и девет]
[dvayset i devet]
-
89
[niogfirs]
[осемдесет и девет]
[osemdeset i devet]
-
30
[tredive]
[трийсет]
[triyset]
-
36
[seksogtredive]
[трийсет и шест]
[triyset i shest]