0

0

Тест по четене. Натисни числото: [seventy-one]

71

[седемдесет и едно]

71

[седемдесет и едно]

71

[седемдесет и едно]

24

[двайсет и четири]

24

[двайсет и четири]

24

[двайсет и четири]

12

[дванайсет]

12

[дванайсет]

12

[дванайсет]

46

[четирийсет и шест]

46

[четирийсет и шест]

46

[четирийсет и шест]

-
71
[seventy-one]
[седемдесет и едно]
[sedemdeset i yedno]
-
24
[twenty-four]
[двайсет и четири]
[dvayset i chetiri]
-
12
[twelve]
[дванайсет]
[dvanayset]
-
46
[forty-six]
[четирийсет и шест]
[chetiriyset i shest]