0

0

Тест по четене. Натисни числото: [sixty-five]

27

[двайсет и седем]

27

[двайсет и седем]

27

[двайсет и седем]

23

[двайсет и три]

23

[двайсет и три]

23

[двайсет и три]

96

[деветдесет и шест]

96

[деветдесет и шест]

96

[деветдесет и шест]

65

[шейсет и пет]

65

[шейсет и пет]

65

[шейсет и пет]

-
27
[twenty-seven]
[двайсет и седем]
[dvayset i sedem]
-
23
[twenty-three]
[двайсет и три]
[dvayset i tri]
-
96
[ninety-six]
[деветдесет и шест]
[devetdeset i shest]
-
65
[sixty-five]
[шейсет и пет]
[sheyset i pet]