0

0

Тест по четене. Натисни числото: [seitsekümmend seitse]

31

[трийсет и едно]

31

[трийсет и едно]

31

[трийсет и едно]

77

[седемдесет и седем]

77

[седемдесет и седем]

77

[седемдесет и седем]

66

[шейсет и шест]

66

[шейсет и шест]

66

[шейсет и шест]

39

[трийсет и девет]

39

[трийсет и девет]

39

[трийсет и девет]

-
31
[kolmkümmend üks]
[трийсет и едно]
[triyset i yedno]
-
77
[seitsekümmend seitse]
[седемдесет и седем]
[sedemdeset i sedem]
-
66
[kuuskümmend kuus]
[шейсет и шест]
[sheyset i shest]
-
39
[kolmkümmend üheksa]
[трийсет и девет]
[triyset i devet]