0

0

Тест по четене. Натисни числото: [सोलह] [solah]

१६

[шестнайсет]

१६

[шестнайсет]

१६

[шестнайсет]

७०

[седемдесет]

७०

[седемдесет]

७०

[седемдесет]

[седем]

[седем]

[седем]

१००

[сто]

१००

[сто]

१००

[сто]

-
१६
[सोलह]
[solah]
[шестнайсет]
[shestnayset]
-
७०
[सत्तर]
[sattar]
[седемдесет]
[sedemdeset]
-

[सात]
[saat]
[седем]
[sedem]
-
१००
[एक सौ]
[ek sau]
[сто]
[sto]