0

0

Тест по четене. Натисни числото: [šezdeset i četiri]

64

[шейсет и четири]

64

[шейсет и четири]

64

[шейсет и четири]

68

[шейсет и осем]

68

[шейсет и осем]

68

[шейсет и осем]

39

[трийсет и девет]

39

[трийсет и девет]

39

[трийсет и девет]

34

[трийсет и четири]

34

[трийсет и четири]

34

[трийсет и четири]

-
64
[šezdeset i četiri]
[шейсет и четири]
[sheyset i chetiri]
-
68
[šezdeset i osam]
[шейсет и осем]
[sheyset i osem]
-
39
[trideset i devet]
[трийсет и девет]
[triyset i devet]
-
34
[trideset i četiri]
[трийсет и четири]
[triyset i chetiri]