0

0

Тест по четене. Натисни числото: [delapan]

19

[деветнайсет]

19

[деветнайсет]

19

[деветнайсет]

17

[седемнайсет]

17

[седемнайсет]

17

[седемнайсет]

8

[осем]

8

[осем]

8

[осем]

98

[деветдесет и осем]

98

[деветдесет и осем]

98

[деветдесет и осем]

-
19
[sembilan belas]
[деветнайсет]
[devetnayset]
-
17
[tujuh belas]
[седемнайсет]
[sedemnayset]
-
8
[delapan]
[осем]
[osem]
-
98
[sembilan puluh delapan]
[деветдесет и осем]
[devetdeset i osem]