0

0

Тест по четене. Натисни числото: [ოცდათხუთმეტი] [otsdatkhutmet'i]

55

[петдесет и пет]

55

[петдесет и пет]

55

[петдесет и пет]

28

[двайсет и осем]

28

[двайсет и осем]

28

[двайсет и осем]

35

[трийсет и пет]

35

[трийсет и пет]

35

[трийсет и пет]

87

[осемдесет и седем]

87

[осемдесет и седем]

87

[осемдесет и седем]

-
55
[ორმოცდათხუთმეტი]
[ormotsdatkhutmet'i]
[петдесет и пет]
[petdeset i pet]
-
28
[ოცდარვა]
[otsdarva]
[двайсет и осем]
[dvayset i osem]
-
35
[ოცდათხუთმეტი]
[otsdatkhutmet'i]
[трийсет и пет]
[triyset i pet]
-
87
[ოთხმოცდაშვიდი]
[otkhmotsdashvidi]
[осемдесет и седем]
[osemdeset i sedem]