0

0

Тест по четене. Натисни числото: [četrpadsmit]

63

[шейсет и три]

63

[шейсет и три]

63

[шейсет и три]

2

[две]

2

[две]

2

[две]

14

[четиринайсет]

14

[четиринайсет]

14

[четиринайсет]

65

[шейсет и пет]

65

[шейсет и пет]

65

[шейсет и пет]

-
63
[sešdesmit trīs]
[шейсет и три]
[sheyset i tri]
-
2
[divi]
[две]
[dve]
-
14
[četrpadsmit]
[четиринайсет]
[chetirinayset]
-
65
[sešdesmit pieci]
[шейсет и пет]
[sheyset i pet]