0

0

Тест по четене. Натисни числото: [एकोणसत्तर] [Ēkōṇasattara]

७६

[седемдесет и шест]

७६

[седемдесет и шест]

७६

[седемдесет и шест]

१९

[деветнайсет]

१९

[деветнайсет]

१९

[деветнайсет]

६९

[шейсет и девет]

६९

[шейсет и девет]

६९

[шейсет и девет]

७७

[седемдесет и седем]

७७

[седемдесет и седем]

७७

[седемдесет и седем]

-
७६
[शहात्तर]
[Śahāttara]
[седемдесет и шест]
[sedemdeset i shest]
-
१९
[एकोणीस]
[Ēkōṇīsa]
[деветнайсет]
[devetnayset]
-
६९
[एकोणसत्तर]
[Ēkōṇasattara]
[шейсет и девет]
[sheyset i devet]
-
७७
[सत्याहत्तर]
[Satyāhattara]
[седемдесет и седем]
[sedemdeset i sedem]