0

0

Тест по четене. Натисни числото: [oitenta]

78

[седемдесет и осем]

78

[седемдесет и осем]

78

[седемдесет и осем]

66

[шейсет и шест]

66

[шейсет и шест]

66

[шейсет и шест]

80

[осемдесет]

80

[осемдесет]

80

[осемдесет]

79

[седемдесет и девет]

79

[седемдесет и девет]

79

[седемдесет и девет]

-
78
[setenta e oito]
[седемдесет и осем]
[sedemdeset i osem]
-
66
[sessenta e seis]
[шейсет и шест]
[sheyset i shest]
-
80
[oitenta]
[осемдесет]
[osemdeset]
-
79
[setenta e nove]
[седемдесет и девет]
[sedemdeset i devet]