0

0

Тест по четене. Натисни числото: [sedemdesiatsedem]

13

[тринайсет]

13

[тринайсет]

13

[тринайсет]

82

[осемдесет и две]

82

[осемдесет и две]

82

[осемдесет и две]

77

[седемдесет и седем]

77

[седемдесет и седем]

77

[седемдесет и седем]

83

[осемдесет и три]

83

[осемдесет и три]

83

[осемдесет и три]

-
13
[trinásť]
[тринайсет]
[trinayset]
-
82
[osemdesiatdva]
[осемдесет и две]
[osemdeset i dve]
-
77
[sedemdesiatsedem]
[седемдесет и седем]
[sedemdeset i sedem]
-
83
[osemdesiattri]
[осемдесет и три]
[osemdeset i tri]