0

0

Reading test. Click the number: [дваесет и четири] [dvayesyet i chyetiri]

28

[dvadeset i osam]

28

[dvadeset i osam]

28

[dvadeset i osam]

24

[dvadeset i četiri]

24

[dvadeset i četiri]

24

[dvadeset i četiri]

35

[trideset i pet]

35

[trideset i pet]

35

[trideset i pet]

86

[osamdeset i šest]

86

[osamdeset i šest]

86

[osamdeset i šest]

-
28
[дваесет и осум]
[dvayesyet i osoom]
[dvadeset i osam]
-
24
[дваесет и четири]
[dvayesyet i chyetiri]
[dvadeset i četiri]
-
35
[триесет и пет]
[triyesyet i pyet]
[trideset i pet]
-
86
[осумдесет и шест]
[osoomdyesyet i shyest]
[osamdeset i šest]