0

0

Prova de lectura. Fes un clic en el número: [agt en tagtig]

76

[setanta-sis]

76

[setanta-sis]

76

[setanta-sis]

49

[quaranta-nou]

49

[quaranta-nou]

49

[quaranta-nou]

6

[sis]

6

[sis]

6

[sis]

88

[vuitanta-vuit]

88

[vuitanta-vuit]

88

[vuitanta-vuit]

-
76
[ses en sewentig]
[setanta-sis]
-
49
[nege en veertig]
[quaranta-nou]
-
6
[ses]
[sis]
-
88
[agt en tagtig]
[vuitanta-vuit]