0

0

Prova de lectura. Fes un clic en el número: [седемдесет и четири] [sedemdeset i chetiri]

21

[vint-i-u]

21

[vint-i-u]

21

[vint-i-u]

96

[noranta-sis]

96

[noranta-sis]

96

[noranta-sis]

74

[setanta-quatre]

74

[setanta-quatre]

74

[setanta-quatre]

41

[quaranta-u]

41

[quaranta-u]

41

[quaranta-u]

-
21
[двайсет и едно]
[dvayset i yedno]
[vint-i-u]
-
96
[деветдесет и шест]
[devetdeset i shest]
[noranta-sis]
-
74
[седемдесет и четири]
[sedemdeset i chetiri]
[setanta-quatre]
-
41
[четирийсет и едно]
[chetiriyset i yedno]
[quaranta-u]