0

0

Prova de lectura. Fes un clic en el número: [ঊননব্বই] [ūnanabba'i]

৯৩

[noranta-tres]

৯৩

[noranta-tres]

৯৩

[noranta-tres]

৭৯

[setanta-nou]

৭৯

[setanta-nou]

৭৯

[setanta-nou]

৬৩

[seixanta-tres]

৬৩

[seixanta-tres]

৬৩

[seixanta-tres]

৮৯

[vuitanta-nou]

৮৯

[vuitanta-nou]

৮৯

[vuitanta-nou]

-
৯৩
[তিরানব্বই]
[tirānabba'i]
[noranta-tres]
-
৭৯
[ঊনআশি]
[ūna'āśi]
[setanta-nou]
-
৬৩
[তেষট্টি]
[tēṣaṭṭi]
[seixanta-tres]
-
৮৯
[ঊননব্বই]
[ūnanabba'i]
[vuitanta-nou]