0

0

Prova de lectura. Fes un clic en el número: [syvogtyve]

79

[setanta-nou]

79

[setanta-nou]

79

[setanta-nou]

27

[vint-i-set]

27

[vint-i-set]

27

[vint-i-set]

59

[cinquanta-nou]

59

[cinquanta-nou]

59

[cinquanta-nou]

12

[dotze]

12

[dotze]

12

[dotze]

-
79
[nioghalvfjerds]
[setanta-nou]
-
27
[syvogtyve]
[vint-i-set]
-
59
[nioghalvtreds]
[cinquanta-nou]
-
12
[tolv]
[dotze]