0

0

Prova de lectura. Fes un clic en el número: [eight]

12

[dotze]

12

[dotze]

12

[dotze]

58

[cinquanta-vuit]

58

[cinquanta-vuit]

58

[cinquanta-vuit]

16

[setze]

16

[setze]

16

[setze]

8

[vuit]

8

[vuit]

8

[vuit]

-
12
[twelve]
[dotze]
-
58
[fifty-eight]
[cinquanta-vuit]
-
16
[sixteen]
[setze]
-
8
[eight]
[vuit]