0

0

Prova de lectura. Fes un clic en el número: [სამოცდათოთხმეტი] [samotsdatotkhmet'i]

67

[seixanta-set]

67

[seixanta-set]

67

[seixanta-set]

74

[setanta-quatre]

74

[setanta-quatre]

74

[setanta-quatre]

54

[cinquanta-quatre]

54

[cinquanta-quatre]

54

[cinquanta-quatre]

11

[onze]

11

[onze]

11

[onze]

-
67
[სამოცდაშვიდი]
[samotsdashvidi]
[seixanta-set]
-
74
[სამოცდათოთხმეტი]
[samotsdatotkhmet'i]
[setanta-quatre]
-
54
[ორმოცდათოთხმეტი]
[ormotsdatotkhmet'i]
[cinquanta-quatre]
-
11
[თერთმეტი]
[tertmet'i]
[onze]